Poradnik Zarządcy

Termomodernizacja budynków mieszkalnych

PATRON WYDANIA

Pobierz bezpłatnie

Publikacja skierowana jest do zarządców nieruchomości, którzy są zainteresowani poprawą efektywności energetycznej zarządzanych przez siebie budynków mieszkalnych oraz obniżeniem rachunków za energię.

56 stron merytorycznej wiedzy  - gwarantujemy kompleksowy zestaw materiałów specjalistycznych na temat zmniejszenia zapotrzebowania i zużycia energii cieplnej w danym obiekcie budowlanym.

Case-study oparte na doświadczeniu – przedstawimy rzeczywiste przykłady przeprowadzenia termomodernizacji.

Realne korzyści termomodernizacji – pokażemy jakie korzyści dla samych mieszkańców jak i ich portfeli wynikają z wdrożenia termomodernizacji.

Baza wiedzy

TERMORENOWACJA BUDYNKÓW METODĄ LEKKĄ MOKRĄ (ETICS)

WRAZ Z ANALIZĄ BŁĘDÓW TERMORENOWACYJNYCH

ROZLICZANIE KOSZTÓW CIEPŁA

Jak w sposób najbardziej prawidłowy – rzetelny i zgodny z przepisami prawa – rozliczyć koszty ciepła w budynkach wielorodzinnych?

IZOLACJE PRZY
TERMOMODERNIZACJI DACHÓW

Dach jako konstrukcja pełni szereg niezwykle istotnych funkcji, w tym głównie funkcje ochronne.

Spis treści:

 • Wstęp do termomodernizacji.
  • Pojęcie termomodernizacji i głębokiej termomodernizacji
  • Ogrzewanie budynków wielorodzinnych gazem płynnym
  • Fundusz Termomodernizacji i Remontów
 • Zakres działań termomodernizacji.
  • Audyt energetyczny budynku
  • Ulepszenia termomodernizacyjne
  • Grafitowy styropian przy ocieplaniu budynku
  • Ocieplenie ścian metodą ETICS
  • Termomodernizacja na poziomie premium
 • Środki na finansowanie remontów i termomodernizacji .
  • Premia termomodernizacyjna
  • Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  • Regionalne Programy Operacyjne (RPO)
 • Wybrane praktyczne aspekty termomodernizacji .
  • Rozliczanie robót budowlanych w POIiŚ
  • Możliwość dodatkowego finansowania projektów objętych POIiŚ
  • Kto decyduje o zaciągnięciu kredytu z premią termomodernizacyjną
  • Treść umowy na kredyt z premią termomodernizacyjną i formy jego zabezpieczenia
  • Pojęcie termomodernizacji a przepisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
  • Premia termomodernizacyjna i środki z NFOŚiGW w świetle podatku dochodowego od osób prawnych
  • Ochrona środowiska a prace termomodernizacyjne
  • Obowiązki spółdzielni i wykonawcy robót budowlanych jako wytwórcy odpadów przy pracach termomodernizacyjnych
  • Renowacja rur kanalizacyjnych za pomocą natrysku masy polimerowej ElastoFlake – bez kucia, bez remontu

Ponadto w poradniku:

 • kto podejmuje decyzje o przystąpieniu Spółdzielni do termomodernizacji,
 • wnioski i zalecenia z raportu Instytutu Techniki Budowlanej o stanie technicznych budynków z „wielkiej płyty” a zakres rzeczowy do realizacji,
 • analiza zapisów umowy kredytowej z bankiem pod kątem zabezpieczenia interesów spółdzielni,
 • analiza zapisów umowy o roboty termomodernizacyjne z wykonawcą,
 • księgowe rozliczenie zadania (z przykładowymi księgowaniami),
 • podatkowe rozliczenie zadania (czy premie to dochód do opodatkowania),
 • kwestia zagospodarowania odpadów powstających przy pracach budowlanych,
 • kwestia kwalifikowalności wydatków w projektach finansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
 • praktyczne rozwiązania dotyczące kar umownych z wykonawcami prac pod kątem zabezpieczenia interesów spółdzielni i raportowania do instytucji finansowej,
 • możliwość pozyskania dodatkowego finansowania prac termomodernizacyjnych zgłoszonych do Programu Operacyjnego poprzez pozyskanie tzw. Białych Certyfikatów.

Autor poradnika

Rafał Ostrowski

ekspert z zakresu rozliczeń i finansów spółdzielni mieszkaniowych, Z-ca Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Opolu

3 powody, dla których warto zapoznać się z poradnikiem:

1

Praktyczność w każdym aspekcie!

Krok po krok podpowiemy jak zdobyć środki na termomodernizację, jakie są wymagane dokumenty oraz ja ją skutecznie przeprowadzić.

2

Realne case-study

Pokażemy jak wdrażać wartościowe rozwiązania na przykładzie konkretnych przykładów wykorzystania termomodernizacji.

3

Wiedza, innowacje i praktyka w jednym miejscu

Kompleksowy zestaw materiałów na temat termomodernizacji – czym jest, na czym polega i na co należy zwrócić  szczególną uwagę.

Atrakcyjna i zróżnicowana forma materiałów

Opracowanie papierowe:

 • Poradnik w formie czasopisma

Portal:

 • Wszystkie treści dostępne online
 • Wygodna wyszukiwarka
PATNERZY
Gaspol
Austrotherm
Arbet
Bolix
DomConsult
Egain
Getin Noble Bank
Protekt
Szott